odwołania i protesty w PARP-ie i MSWiA – POIG 8.1

Po ogłoszeniu wyników z ostatniego naboru dla działania POIG 8.1 w roku 2009 duża grupa przedsiębiorców, którzy dostali negatywne oceny złożyła protesty do PARPu. Większość otrzymała mimo wszystko negatywne odpowiedzi i skierowała odwołania do MSWiA licząc, że resort potraktuje ich poważniej. Niestety w ciągu ostatnich kilku dni dostałem kilka sygnałów, że nie dzieje się dobrze….