Realizacja projektu zgodnie z warunkami umowy w działaniu 8.1 POIG

PARP przypomina o tym, że:

(…) przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację zobowiązują się w umowie o dofinansowanie do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot, dotyczących praw i obowiązków, wynikających  z podpisanej umowy bez uprzedniej zgody PARP (§ 3 ust. 4 Umowy). Zatem w przypadku zamiaru dokonania zmian prawno-organizacyjnych podmiotu, który otrzymał dofinansowanie, PARP każdorazowo musi być o tym powiadomiona i musi na tego typu zmiany wyrazić zgodę. (…)

Artykuł, do którego odnosi się PARP znajduje się na łamach forsal.pl. Dodam, że w artykule mam swój komentarz.

Screeny artykułów: internet, gazeta.

podziel się ze znajomymi

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.